Luật tải xuống video và nhạc trên YouTube

Có thể sử dụng trình chuyển đổi YouTube sang video, mp3, âm thanh không

Tải xuống video từ YouTube bị cấm theo điều khoản dịch vụ của trang web vì đó là hành vi vi phạm bản quyền. Các video trên YouTube thường được bảo vệ bởi các luật tương tự, có nghĩa là chủ sở hữu có độc quyền phân phối và sử dụng chúng. Khi bạn tải xuống video YouTube mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, bạn vi phạm các quyền độc quyền của họ.

Trách nhiệm dân sự và hình sự nếu vi phạm khi tải video từ YouTube

Ở nhiều quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, luật bản quyền quy định cả trách nhiệm dân sự và hình sự đối với hành vi vi phạm bản quyền khi tải xuống video YouTube. Hình phạt dân sự có thể bao gồm thiệt hại về tiền bạc, trong khi hình phạt hình sự có thể bao gồm tiền phạt và thậm chí là phạt tù.

Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) và tải xuống video YouTube

Ngoài ra, việc tải xuống video từ YouTube cũng có thể vi phạm Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA), đây là luật của Hoa Kỳ hình sự hóa việc sản xuất và phân phối công nghệ, thiết bị hoặc dịch vụ được thiết kế để phá vỡ các biện pháp kiểm soát quyền truy cập vào các tác phẩm có bản quyền. .

Các cách hợp pháp để tải xuống video YouTube

Bất chấp những hạn chế về bản quyền, vẫn có những cách hợp pháp để tải xuống âm thanh và video từ YouTube. Dưới đây là một số trong số họ:

  1. Sử dụng ứng dụng YouTube chính thức - YouTube Premium. Dịch vụ trả phí này cung cấp khả năng tải xuống video để xem ngoại tuyến trong chính ứng dụng Android hoặc IOS. Xin lưu ý rằng chỉ có thể xem các video đã tải xuống trong ứng dụng trên điện thoại của bạn và không thể chuyển sang các thiết bị hoặc nền tảng khác.
  2. Tải xuống các video thuộc phạm vi công cộng hoặc có giấy phép Creative Commons. Những video như vậy không được bảo vệ bởi bản quyền độc quyền và có thể được sử dụng và tải xuống miễn phí. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn tuân theo các nguyên tắc phân bổ nếu được yêu cầu.
  3. Yêu cầu sự cho phép của tác giả hoặc người giữ bản quyền của video. Nếu bạn cần tải xuống một bản âm thanh mp3 hoặc mp4 cho một mục đích cụ thể, bạn có thể liên hệ với tác giả hoặc chủ sở hữu bản quyền và xin phép tải xuống. Trong một số trường hợp, họ có thể cung cấp cho bạn liên kết tải xuống máy tính của bạn hoặc quyền sử dụng nội dung của họ.

Tránh vi phạm bản quyền khi tải video YouTube

Tải xuống video YouTube mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền là bất hợp pháp và có thể dẫn đến cả trách nhiệm dân sự và hình sự. Để tránh những hậu quả này, điều quan trọng là chỉ tải xuống và sử dụng những video thuộc phạm vi công cộng, có giấy phép phù hợp hoặc đã được chủ sở hữu bản quyền cho phép. quản trị trang web YConvert.net lời kêu gọi - hãy chú ý đến bản quyền và tôn trọng công việc của những người sáng tạo nội dung trên YouTube!